Χριστος

Χριστός

21. Rückblick auf 1000 Jahre Arther Kirchengeschichte

Eine kleine Chronologie

10.Jh.
Karolingischer Kirchenbau bei St. Georg nachgewiesen

1036
Erste schriftliche Erwähnung einer Kirche St. Georg in Arth

11./12.Jh.
Romanische Fundamente der Zeno-Kirche nachgewiesen

1290/1299
Ablassbriefe für die Kirchen St. Georg und St. Zeno

Artikel

Sample Content primary
Sample Content secondary
Sample Content success
Sample Content warning
Sample Content danger
Sample Content info